Bamboo Steak Knife

19,00 EUR

Bamboo Cheese Knife

24,79 EUR

Bamboo Knife Set & Knife Block (5pcs)

115,69 EUR

Bamboo Knife Set (3pcs)

49,58 EUR

Bamboo Santoku Knife

29,74 EUR

Bamboo Grand Chef's Knife

39,66 EUR

Bamboo Chef's Knife

30,57 EUR

Bamboo Bread Knife

29,74 EUR

Bamboo Slicer Knife

29,74 EUR